Skip to main content

LUCO

Konsult

Tillhandahåller specialiserade konsulter inom bygg- och infrastruktur

LUCO Konsult

Tillhandahåller specialiserade konsulter inom bygg- och infrastruktur

Två personer från Luco står och pratar

LUCO Konsult

LUCO konsult tillhandahåller specialiserade konsulter inom bygg- och infrastruktursektorn. Vi stöttar projekt med specialister och erbjuder flera tjänster inom olika kompetensområden, så som byggledning, projektledning och miljösamordning.  
 
Vi bidrar med kunskap och ett stort engagemang i alla skeden av ett projekt. Vår styrka är att kunna se alla inblandade parters behov. 

Man sitter vid skrivbord

Tjänster

Kompetensområden

Och-tecken

Tjänster

Byggledning

Projektledning

Byggplatsuppföljare

Byggarbetsmiljösamordning (BAS P/BAS U)

Kontrollansvarig

Projekteringsledning

Projektering

Byggherrestöd

Kompetensområden

Besiktningar

Kalkylering

Underhållsplanering

Produktionsplanering

Kontroll av mängdförteckning

Massbalans

Volymberäkning

Mätteknik GPS / Totalstation

Relationshandlingar