Förfrågan besiktningman

Vi hjälper gärna till med olika typer av besiktningar inom bygg och infrastruktursektorn. Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi med ett prisförslag. Ingen besiktning är bokad innan ni bekräftar den mottagna kostnaden.

Entreprenader som är upphandlade enligt standardavtalen AB 04, ABT 06 ska efter färdigställande av arbetena besiktigas. Vi rekommenderar även arbeten som inte är kopplade till standardavtalen ska besiktigas. Syftet med besiktningen är att få ett officiellt avslut på entreprenadarbetena och med hjälp av en oberoende person kartlägga kvalitén på utfört arbete.

Vi tar gärna på oss rollen som huvudbesiktningsman och vid behov samordnar biträden inom nödvändiga besiktningsdiscipliner.

Exempel på besiktningar kan vara Förbesiktning, Slutbesiktning och Garantibesiktning.

Besiktningsområdena kan handla om Väg, mark, lekplats, betong, VA-ledningsnät, reningsverk, entreprenad, sjöledningar och besiktningsman bygg / fastighet.

LUCO arbetar främst i Mölndal och Göteborg med omnejd men större uppdrag kan tas inom hela Västra Götaland och i specifika fall i hela Sverige.

Gäller din förfrågan en lekplatsbesiktning vänligen använd detta formulär .

Besiktningsman
Typ av besiktning
Entrepenadform
Typ av besiktningsman
Behov av discipliner för besiktningen
Maximal filstorlek: 100 MB

Finns det tillgängliga handlingar som underlättar prisförfrågan vänligen bifoga dom här.

Max filstorlek: 100MB

Kallelse
Gäller om besiktningsmannen kallar till besiktning

Kontaktperson
Kontaktperson
Captcha