Skip to main content

Förfrågan kontrollansvarig

Byggnadsnämnden kan för projekt som kräver bygglov eller anmälan kräva att en kontrollansvarig anlitas av byggherren. Om du har behov av kontrollansvarig i ditt projekt kan LUCO bistå dig i hela processen.

Vi har flera kontrollansvariga med högsta behörighetsklassen (K) och breda kunskaper inom hela bygg- och infrastruktursektorn och hanterar projekt av typen skola, villa, väg, VA, förskola, lekplatser, balkonginglasning, tillbyggnader eller större ombyggnader samt flerbostadshus och kontor.

Vi tar uppdrag i Göteborg, Mölndal och närliggande områden.

Fyll i formulären nedan så återkommer vi till dig inom kort, observera att ifyllnaden av formuläret inte utgör en beställning utan enbart är uppgifter för att ta fram ett pris för ert projekt.

Kontrollansvarig
Typ av projekt

Maximum file size: 100MB

Godkända filtyper: pdf, jpg, png, dwg

Max antal filer: 5

Max filstorlek: 100MB


Kontaktperson
Kontaktperson
Captcha