Nyheter

ABT 06 – Kapitel 4: Tider

ABT06 Kap4

Jobbar du med eller kommer i kontakt med byggrelaterade projekt? Har du bra koll på en av de absolut vanligaste författningar som används vid byggprojekt?

Vi utbildar byggbranschen och som ett led i detta kommer vi att i ett antal inlägg gå igenom dom viktigaste delarna inom standardavtalet ABT 06

Skulle du vilja lära dig mer så prova gärna vår onlineutbildning. Du kan prova de tre första lektionerna kostnadsfritt.

Kapitel 4: Tider

I utgångsläget ska kontraktets tider beträffande färdigställande samt eventuella deltider hållas. Men, det finns regler som möjliggör förskjutning p g a ÄTA-arbeten eller hinder.

Ett bevis på att ett färdigställande är komplett kanske inte finns framme förrän provningar med tillhörande injusteringar är gjorda. ABT 06 ger en frist för detta som dock ska finnas dokumenterad av entreprenören i tidplanen.

Ett legitimt hinder enlig §3 kan ge en möjlig förlängning av kontraktstiden. De vanligaste är i praktiken de som direkt eller indirekt beror på beställaren t ex en sidoentreprenör som hindrar entreprenören och där beställaren har samordningsansvaret. Det kan också handla om helt andra förhållanden som inte entreprenören kunnat räkna med som inte kan räknas som ÄTA enlig kap. 2 § 4.

Om ett hinder ska åberopas måste detta ske genom underrättelse.

Parterna ska försöka komma överens om en rimlig tidsförlängning eller så betalar beställaren för ett påskyndat förlopp s k forcering. Entreprenören måste här invänta en beställning. Entreprenören har viss möjlighet att säga nej till att utföra forceringsåtgärderna om det innebär att han drabbas av en väsentlig olägenhet, om det t ex är i princip omöjligt att uppbåda de resurser som krävs, även externa.

Entreprenören har ett ansvar för en entreprenad i tio år. I tiden mellan garantitiderna har gått ut och fram till tioårsgränsen så måste entreprenören varit vårdslös om ansvar för fel ska kunna utkrävas. Under garantitiderna så måste entreprenören bevisa att han inte är skyldig till ett fel om ha inte ska behöva avhjälpa det.

Garantitiden kan förlängas av besiktningsmannen om felavhjälpningen dröjer så att felavhjälpningsreglerna i kap. 5 § 17 inte följs.

ABT 06 –  Onlineutbildning

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Prova kostnadsfritt

LUCO har många års erfarenhet av utbildning i branschen.

Magnus som är delägare på LUCO AB har många konsultuppdrag på byggarbetsplatser och är erfaren föreläsare som har utbildat ca: 2000 personer inom flera områden i byggbranschen.

Vi har nyligen lanserat vår onlineutbildning för standardavtalet ABT 06 och kan nu erbjuda alla att förutom att kunna få prova de 3 första lektionerna kostnadsfritt även att få 20% rabatt på ordinarie pris om man påbörjar utbildningen under februarimånad.
Ange rabattkod ”Februari20” vid fjärde avsnittet när man uppger faktureringsuppgifter för att erhålla rabatten.

Kom igång direkt!  Klicka här ➜

Fler nyheter

Se fler nyheter och inlägg från LUCO