Skip to main content
Nyheter

LUCO Blir kvalitets och miljöcertifierade

Bild på en hand som skriver

Som ett led i att säkerställa vår leverans till kunder och partners har vi på LUCO genomgått ett certifieringsarbete och är nu stolta över att blivit certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. ISO startade verksamheten den 23 februari 1947.

Vi på LUCO valde under 2020 att påbörja processen med att certifiera oss enligt ISO standarden för att kunna visa upp ett strukturerat arbetssätt och för att internt säkerställa våra processer och rutiner.

Under december 2022 genomfördes certifieringsrevisionen av utsedd revisor som resulterade i att LUCO numera är kvalitets (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) certifierade.

Vi tackar Cognit Consulting för samarbetet under certifieringsarbetet och med vår interna digitalisering.

ISO Certifikat

Fler nyheter

Se fler nyheter och inlägg från LUCO