Skip to main content

Project category: Projektledning

Älvstranden Utveckling – Masthuggskajen

Göteborgs Stad och Älvstranden Utveckling AB har påbörjat arbetet med byggnation av en halvö vid Rosenlundskanalen nära Masthamnsbron. Halvön kommer ha en storlek av cirka 2 hektar och skall inrymma såväl kontor, som bostäder och ett kajstråk med restauranger och butiker. Man vill skapa en levande stadsdel med närhet till vattnet.

Halvön ska vara en plats där göteborgare kan både leva och arbeta, och även locka till besök

Bygget påbörjades under 2022 och planen är att de första kvarteren skall börja byggas under 2025 med inflyttning 2027. Projektet skall vara slutfört 2030 enligt nuvarande tidplan.

LUCO´s roll i projeketet:
Byggnation av ny halvö vid Masthamnsbron

LUCO har 2 konsulter på plats på projektet ”Älvstranden Utveckling – Masthuggskajen” med rollerna projektingenjör och teknikansvarig samt.

Konsulter: Johan Karlsson och Åsa Zander

Älvstranden Utveckling – Masthuggskajen

Bolaget Älvstranden Utveckling är helägt av Göteborgs stad och har som mål att bidra till en långsiktig och hållbar stadsutveckling av miljöerna kring norra och södra älvstranden i Göteborg. Bolaget äger fastigheter och driver projekt på båda sidor av Göta älv. I takt med att projekt avslutas skall bolaget även avyttra berörda fastigheter. Tanken är inte att långsiktigt äga eller förvalta en egen fastighetsportfölj.

Älvstranden Utveckling AB skall verka för att skapa en blandning av boendeformer och boendestorlekar med målet att skapa en levande stad för alla med utgångspunkt i ett socialt och ekologist hållbart samhälle.

Följ bygget i realtid

Tack vare en webbkamera hos Global Business Gate går det följa bygget i realtid med bilder som uppdateras var 5:e minut.

Webbkamera - Älvstranden Utveckling - Masthuggskajen

För ett arkiv över de senaste 24 timmarna besök: www.webbkameror.se

Samlokalisering Amerikaskjulet, Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn har funnits i över 400 år och är numera Skandinaviens största. Varje år sker tusentals anlöp med fartyg till hamnen där containrar, bilar, energiprodukter och passagerare transporteras till och från Göteborg. LUCO bistår Göteborgs hamn i flertalet olika fastighetsprojekt, bland annat i byggnaden för hamnens egna huvudkontor; Amerikaskjulet.  

I Amerikaskjulet projektleder LUCO en möjlighet för myndigheten Sjöfartsverket att samlokalisera sina olika enheter som i dagsläget finns utspridda i Göteborgsområdet och längs med västkusten. I projektet projekteras även en ny och modern trafikledningscentral för sjötrafik där stora delar av västkusten kommersiella sjötrafik dirigeras ifrån, centralen är bemannad dygnet runt och som en del av projektet skall den flyttas från sina befintliga lokaler till den nya centralen och detta skall ske utan något driftuppehåll.  

LUCO´s roll i projekt: Amerikaskjulet, Göteborgs Hamn

LUCO bistår Göteborgs hamn med projektledning, projekteringsledning, upphandling och ekonomisk uppföljning samt kvalitetssäkring av produkten tillsammans med styrgruppen och de blivande hyresgästerna.  

Konsult: Markus Sandström

Vad händer i hamnen?

I Göteborg satsar man på en fortsatt utbyggnad av hamnen och förstärka sin position som Skandinaviens främsta nav för gods. Göteborgsregionen har i 17 år i rad blivit utnämnd till Sveriges bästa logistikområde och det är en position man tänker behålla. Genom att samlokalisera sina enheter får man också möjlighet till utveckling och utbyggnad. Just nu pågår även bland annat en utbyggnad av Skandiahamnen på Hisingen. Där skall området utökas med 220 000 kvadratmeter yta för hamnterminaler, vägar, järnvägar och godsområden. Så småningom skall man förbereda för att kunna ta emot större fartyg och större godsmängder än vad som görs idag. Ett sätt att framtidssäkra Göteborgs hamn för kommande utveckling inom sjöfarten. Utbyggnaden i Skandiahamnen beräknas vara klar 2025.

Bild från www.goteborgshamn.se

Hisingsbron

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter. De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

Bredden kommer att bli cirka 40 meter (Götaälvbron är 27 meter bred). Hisingsbron kommer att ha två fordonstrafikfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor. Bredden för gång- och cykeltrafik kommer att vara 4,5 meter på den östra sidan och 6,5 meter på den västra sidan. Utöver de 6,5 meter finns balkonger på 2,5 meter. Balkongerna kommer att göra det möjligt att slå sig ner på en bänk och titta på utsikten, ta bilder eller bara ta det lugnt en stund. Befintliga Götaälvbron har idag 2,5 meter breda fält för gång- och cykeltrafik.

Skanska och MT Højgaard bygger bron på uppdrag av Göteborgs Stad. Bron byggs på så vis tillsamamns där Skanska-MTH är det man kallar entreprenör och Göteborgs Stad är beställare.

Om LUCO:s åtagande i projektet Hisingsbron

Johan Karlsson jobbar för beställaren, Trafikkontoret i Göteborg. Där har Johan en projektledarroll, en samordnande roll inom ekonomi, försäkring och juridik, en stor del av tiden jobbar Johan med reglering kring olika typer av kontraktsarbeten.

Läs mer om Hisingsbron på Goteborg.se – Stadsutveckling