Skip to main content
Projekt

Västlänken, Haga station

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.
Västlänken station haga

Skriven av

LUCO

Publicerad

10 april 2018
  • Västlänken haga station

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Västlänken Haga Station kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare. Bebyggelse och parkmiljöer omkring Station Haga omfattas av riksintresse för kulturmiljö. I arbetet med detaljplanen måste hänsyn tas till detta riksintresse samt det riksintresse för trafikkommunikation som Västlänken är.

När ett så stort projekt som Västlänken genomförs så påverkas alla infrastrukturella system i området. Att förse invånarna med vatten och avloppssystem är väldigt viktigt i en stad.

Om projektet

Den här delen av Västlänken sträcker sig från Stora Hamnkanalen, via Haga och ansluter i syd till deletapp Korsvägen vid Landala torg. Vid Haga bygger vi en underjordisk station med plattformar och tre uppgångar; mot Pustervik, Alléstråket samt en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolans nya byggnad i korsningen Vasagatan – Haga Kyrkogata, ett mellanplan i norr med plats ett cykelgarage samt ett mellanplan i söder som mynnar i Handelshögskolan.

Stora delar av sträckan bygger vi en tunnel i berg. Kortare avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, som innebär att vi gräver i ett öppet schakt. Tunneldelarna i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. 

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex år på olika platser längs hela sträckan. Lokalt blir därför de flesta störningarna kortare. Arbetet vid jordschakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. I vissa plank kommer dock tittfönster att öppnas för allmänheten. Berguttaget för själva stationsrummet, som är det största bergrummet, beräknar vi till cirka tre år. Där vi bygger spårtunneln i berg går arbetet fortare fram och kommer att märkas av i ungefär två månader per fastighet, från att vi närmar oss tills vi passerat då störningarna minskar gradvis. 

Om LUCO:s åtagande i projektet: Västlänken Haga Station

Tomas Bjelke arbetar som byggledare i Västlänksprojektet åt Kretslopp och Vatten. Han har ansvar för omläggningar och ledningsflytt, både till provisoriska lägen och till permanenta nya lägen för stadens ledningar.

Läs mer om Västlänken – Haga Station på Trafikverket.se

Fler projekt

Pågående och avslutade projekt som vi är stolta över att ha varit med och bidragit till att genomföra.