Skip to main content

Villkor

I enlighet med de regler kring datalagring som finns krävs ditt samtycke för att kunna slutföra registreringen.

Genom att kryssa i rutan ger jag mitt fulla samtycker för LUCO AB och LUCO KB att lagra mina uppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress och personnummer. Detta för att kunna utföra de tjänster/uppdrag som LUCO AB / LUCO KB erbjuder.

LUCO AB / LUCO KB förbinder sig att inte lämna ut eller sälja vidare några uppgifter till tredje part om inget annan överenskommes med uppgiftslämnaren.