Skip to main content

Project category: Projektering

Samlokalisering Amerikaskjulet, Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn har funnits i över 400 år och är numera Skandinaviens största. Varje år sker tusentals anlöp med fartyg till hamnen där containrar, bilar, energiprodukter och passagerare transporteras till och från Göteborg. LUCO bistår Göteborgs hamn i flertalet olika fastighetsprojekt, bland annat i byggnaden för hamnens egna huvudkontor; Amerikaskjulet.  

I Amerikaskjulet projektleder LUCO en möjlighet för myndigheten Sjöfartsverket att samlokalisera sina olika enheter som i dagsläget finns utspridda i Göteborgsområdet och längs med västkusten. I projektet projekteras även en ny och modern trafikledningscentral för sjötrafik där stora delar av västkusten kommersiella sjötrafik dirigeras ifrån, centralen är bemannad dygnet runt och som en del av projektet skall den flyttas från sina befintliga lokaler till den nya centralen och detta skall ske utan något driftuppehåll.  

LUCO´s roll i projekt: Amerikaskjulet, Göteborgs Hamn

LUCO bistår Göteborgs hamn med projektledning, projekteringsledning, upphandling och ekonomisk uppföljning samt kvalitetssäkring av produkten tillsammans med styrgruppen och de blivande hyresgästerna.  

Konsult: Markus Sandström

Vad händer i hamnen?

I Göteborg satsar man på en fortsatt utbyggnad av hamnen och förstärka sin position som Skandinaviens främsta nav för gods. Göteborgsregionen har i 17 år i rad blivit utnämnd till Sveriges bästa logistikområde och det är en position man tänker behålla. Genom att samlokalisera sina enheter får man också möjlighet till utveckling och utbyggnad. Just nu pågår även bland annat en utbyggnad av Skandiahamnen på Hisingen. Där skall området utökas med 220 000 kvadratmeter yta för hamnterminaler, vägar, järnvägar och godsområden. Så småningom skall man förbereda för att kunna ta emot större fartyg och större godsmängder än vad som görs idag. Ett sätt att framtidssäkra Göteborgs hamn för kommande utveckling inom sjöfarten. Utbyggnaden i Skandiahamnen beräknas vara klar 2025.

Bild från www.goteborgshamn.se