Tjänster

Tjänster & kompetensområden

Vi bidrar med kunskap och engagemang i alla skeden där vår styrka är att kunna se alla inblandade parters behov i ett projekt.

Två män som tittar på en brunn

Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom en rad olika uppdrag och täcker in de flesta delar inom byggprocessen. För mer information kontakta oss så berättar vi vad vi kan göra för er.

 • Byggledning
 • Projektledning
 • Byggplatsuppföljare
 • Byggarbetsmiljösamordning (BAS P/ BAS U)
 • Kontrollansvarig
 • Projektering & ledning
 • Byggherrestöd
 • Besiktningar
 • Kalkylering
 • Underhållsplanering
 • Produktionsplanering
 • Kontroll av mängdförteckning
 • Massbalans
 • Volymberäkning
 • Mätteknik GPS / Totalstation
 • Relationshandlingar

Skicka förfrågan:

LUCO’s erbjudande till fastighetsbranschen

Förutom att vi på LUCO har egen fastighetsförvaltning och fastighetsservice erbjuder vi också konsulttjänster till fastighetsägare, byggherrar och andra aktörer inom fastighetsbranschen. Vi vill vara en del av stadsutvecklingen i regionen och har kompetenser inom hela projektcykeln.

 • Projektledning
 • Byggledning
 • Bas P / U
 • Certifierad besiktningsman
 • Certifierad kontrollansvarig
 • Underhållsplanering
 • Markförhandling
 • Betongkompetens
 • Exploateringsplanering
Fyra personer som sitter och tittar på ett stort papper

Kompetensområden

Våra konsulter har en bred kompetens och de flesta har flera kompetensområden på sin merit lista. Vi matchar alltid rätt konsult med rätt jobb för att nå bästa resultat. Här ser du några av de områden vi täcker in.

 • Samhällsplanering
 • Vägbyggnation
 • Vatten & avlopp ledningsbyggande
 • Schaktfritt ledningsbyggande
 • Mätteknik
 • Sjöledningar
 • Reningsprocess av vatten & avlopp
 • Arbetsmiljö
 • Entrepenadjuridik
 • Tillfälliga trafikanordningar
 • AMA och MER