Projekt

Älvstranden Utveckling – Masthuggskajen

Byggnation av ny halvö vid Masthamnsbron

Skriven av

LUCO

Publicerad

30 maj 2023

Göteborgs Stad och Älvstranden Utveckling AB har påbörjat arbetet med byggnation av en halvö vid Rosenlundskanalen nära Masthamnsbron. Halvön kommer ha en storlek av cirka 2 hektar och skall inrymma såväl kontor, som bostäder och ett kajstråk med restauranger och butiker. Man vill skapa en levande stadsdel med närhet till vattnet.

Halvön ska vara en plats där göteborgare kan både leva och arbeta, och även locka till besök

Bygget påbörjades under 2022 och planen är att de första kvarteren skall börja byggas under 2025 med inflyttning 2027. Projektet skall vara slutfört 2030 enligt nuvarande tidplan.

LUCO´s roll i projeketet:
Byggnation av ny halvö vid Masthamnsbron

LUCO har 2 konsulter på plats på projektet ”Älvstranden Utveckling – Masthuggskajen” med rollerna projektingenjör och teknikansvarig samt.

Konsulter: Johan Karlsson och Åsa Zander

Älvstranden Utveckling – Masthuggskajen

Bolaget Älvstranden Utveckling är helägt av Göteborgs stad och har som mål att bidra till en långsiktig och hållbar stadsutveckling av miljöerna kring norra och södra älvstranden i Göteborg. Bolaget äger fastigheter och driver projekt på båda sidor av Göta älv. I takt med att projekt avslutas skall bolaget även avyttra berörda fastigheter. Tanken är inte att långsiktigt äga eller förvalta en egen fastighetsportfölj.

Älvstranden Utveckling AB skall verka för att skapa en blandning av boendeformer och boendestorlekar med målet att skapa en levande stad för alla med utgångspunkt i ett socialt och ekologist hållbart samhälle.

Följ bygget i realtid

Tack vare en webbkamera hos Global Business Gate går det följa bygget i realtid med bilder som uppdateras var 5:e minut.

Webbkamera - Älvstranden Utveckling - Masthuggskajen

För ett arkiv över de senaste 24 timmarna besök: www.webbkameror.se

Fler projekt

Pågående och avslutade projekt som vi är stolta över att ha varit med och bidragit till att genomföra.