Nyheter

ABT06 – Genomgång Kapitel 2: Utförande

ABT06 Kap2

Jobbar du med eller kommer i kontakt med byggrelaterade projekt? Har du bra koll på en av de absolut vanligaste författningar som används vid byggprojekt?

Vi utbildar byggbranschen och som ett led i detta kommer vi att i ett antal inlägg gå igenom dom viktigaste delarna inom standardavtalet ABT 06

Skulle du vilja lära dig mer så prova gärna vår onlineutbildning. Du kan prova de tre första lektionerna kostnadsfritt.

Kapitel 2: Utförande

En entreprenad ska utföras såsom entreprenadens handlingar beskriver att den ska utföras. Detta kan var rätt så diffust i en inte alltför styrd totalentreprenad. Ibland kan beställare invaggas i en falsk trygghet att ”det här måste väl en totalentreprenör förstå”. Med andra ord har beställaren inte lagt det ”krut” på handlingar som han borde ha gjort. Detta skapar då ett tolkningsutrymme för entreprenören att ta fram ett byggnadsverk som uppfyller kraven formellt, men inte är det byggherren hade tänkt sig. Entreprenörens incitament är att konstruera och bygga så billigt som möjligt. Räddningsplankan är en ÄTA då beställaren till slut får igenom sin vilja, men det kostar naturligtvis extra.

En av fördelarna med totalentreprenaden som upphandlingsform är att allt behöver inte dokumenteras i detalj. Om beställaren har utelämnat en specifikation i ett specifikt avseende så ska entreprenören förstå att kvaliteten måste ligga på samma nivå beträffande en liknande byggdel. En studerande på Hermods Yrkeshögskola uttryckte det så här när han besvarade en tentamensfråga ”om det står att ett av handtagen till husets innerdörrar ska utföras av guld så ska de andra 20 dörrarna också förses med guldhandtag”.

Entreprenören ska efter kontraktet påtecknats leverera kvalitets- och miljöplaner. Alltför ofta ser man klippa-och-klistra texter, som är alltför allmängiltiga. Tanken med dessa planer är ett entreprenören ska ta ett större ansvar för kvalitet och miljö i det aktuella projektet med dess utmaningar inom dessa områden

Så kommer vi till ÄTA-arbeten (§ 3). I kommentarerna till denna reds formuleringarna ”berättigad” och ”skyldig” ut. Tyvärr är det en vanlig missuppfattning att en entreprenör måste ställa upp på att utföra alla upptänkliga typer av tilläggsbeställda arbeten. Precis som ett tillägg kan bli en ekonomisk uppsida kan det bli ett problem då man lovat bort sin tid i en kommande entreprenad.

Det reds sedan ut, i de följande paragraferna, vad som räknas som ÄTA och inte. Kanske lite synd, tycker jag, att det inte tydligare avgränsas vad som är ÄTA och vad som är hinder. Mer om detta i ett kommande inlägg.

Att underrätta om ÄTA på ett korrekt sätt är viktigt. I en entreprenad med många ÄTA borde detta ske korrekt efter lite inledande styrning, eller?

Parterna, alltså beställaren och entreprenören, behöver lära sig att kommunicera med varandra när det nya förhållanden och ändringar. Ändringshantering är vardagsmat inom t ex verkstadsindustri där man måste ansöka om att få förändra något enligt en fastställd procedur s k ”change requests”. Reglerna finns även i ABT 06 gällande underrättelseskyldighet vid ändringar etc.

Har beställaren styrt en del av entreprenaden väldigt hårt så kan det vara fråga om en s k teknisk lösning. Beställaren får då till viss del stå sitt kast om det visar sig att denna lösning inte uppfyller de prestanda som önskas. Men, entreprenören ska anpassa andra konstruktioner till den tekniska lösningen så att dessa fungerar förutsatt att den tekniska lösningen i detta hänseende fungerar.

ABT 06 –  Onlineutbildning

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Prova kostnadsfritt

LUCO har många års erfarenhet av utbildning i branschen.

Magnus som är delägare på LUCO AB har många konsultuppdrag på byggarbetsplatser och är erfaren föreläsare som har utbildat ca: 2000 personer inom flera områden i byggbranschen.

Vi har nyligen lanserat vår onlineutbildning för standardavtalet ABT 06 och kan nu erbjuda alla att förutom att kunna få prova de 3 första lektionerna kostnadsfritt även att få 20% rabatt på ordinarie pris om man påbörjar utbildningen under februarimånad.
Ange rabattkod ”Februari20” vid fjärde avsnittet när man uppger faktureringsuppgifter för att erhålla rabatten.

Kom igång direkt!  Klicka här ➜

Fler nyheter

Se fler nyheter och inlägg från LUCO