Skip to main content
Fastighet

Dags att se över driftkostnaderna i er BRF?

driftkostnadsanalys

Vi går mot årets mörka månader och det gör att vi använder mer energi i våra fastigheter. Med dagens världsläge är det en god investering att se över fastighetens driftkostnader. Vi på LUCO använder oss av ett analysverktyg som ger er en tydlig bild över era kostnader idag och hur ni kan sänka dem. Vi har tre analysnivåer som ger en bild av era aktuella driftkostnader och var i driften det går att sänka kostnaderna. Oberoende vilken analysnivå ni väljer får ni en rapport som visar förbättringsområden för er fastighet.

Kan vi se till att sänka era driftkostnader i bostadsrättsföreningen?

Får vi vara med er på resan mot ett mer kostnadseffektivt sätt att hantera avfall?

Eller är ni kanske intresserade av miljöklassade tvättstugor?

Vi på LUCO arbetar med att bistå våra kunder att få kontroll över sina driftkostnader.

Låga driftkostnader innebär låga boendekostnader vilket gynnar såväl bostadsinnehavaren som föreningen. Driftkostnader är alla de olika typer av kostnader som finns för att praktiskt driftsätta en fastighet, till exempel avfallshantering, uppvärmning, reparationer med mera. Vi erbjuder ett unikt kontroll- och analysverktyg för att ni ska få grepp om dessa kostnader. Den praktiska kontroll som vår driftkostnadsanalys ger, skapar en god överblick och trygghet avseende föreningens driftkostnader, vilket i sin tur underlättar styrelsens arbete.

Kalkyl

Genom vårt unika analysverktyg matchar vi föreningens driftkostnader och en kalkyl tas fram. I kalkylen lägger vi in er förenings befintliga driftkostnader och jämför siffrorna med nyckeltal som är framtaget av REPAB. Resultatet ger oss möjligheten att analysera föreningens kostnader, vad som kostar för mycket och var det finns förbättringspotential.

Analysnivåer

För att underlätta för er har vi tagit fram tre olika nivåer av vår driftkostnadsanalys.

Kostnaden för de olika nivåerna beror på storlek på objektet/objekten som ska ingå i kalkylen samt tidsåtgång.

Enkel

  • Driftkostnadsanalys av befintliga driftkostnader.
  • En kort reflektering kring förbättringsområden.

Standard

  • Driftkostnadsanalys av befintliga driftkostnader.
  • En bred reflektering kring förbättringsområden.
  • Matchning av driftkostnader jämfört med likvärdiga föreningar.

Avancerad

  • Driftkostnadsanalys av befintliga driftkostnader.
  • En djupgående reflektering kring förbättringsområden.
  • Matchning av era driftkostnader jämfört med likvärdiga föreningar.
  • Handlingsplan inklusive kalkyler kring förbättringsområden.

Resurser

Om ni väljer att gå vidare med projekt avseende förbättringsområden som LUCO föreslagit i handlingsplanen tilldelas ni en resurs som följer med er hela vägen genom projektet. På LUCO finns allt från projektledare och byggledare till kontrollansvariga.

Offert

Kostnaden för analys av driftkostnader för er bostadsrättsförening sätts efter en fast prislista utefter förutbestämda kriterier hos varje enskild kund samt vilken nivå kunden vill ha på analysen.

För offert ring 031-440 868 eller skicka e-post till fastighet@luco.se.

Läs mer om våra tjänster för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare på www.lucofastighet.se

Fler nyheter

Se fler nyheter och inlägg från LUCO