Skip to main content
1:a sid, Konsult, Nyheter, Okategoriserade

LUCO vill öka samverkan inom Mölndal Stad

Samverkansgrupp Mölndal Stad

Under vecka 16 fick vi besök av näringslivschefen Carina Kloek-Malmsten i Mölndals Stad. En träff med fokus på hur vi kan hjälpas åt för att få mer synergier mellan företag inom staden.

Några tankar från VD:n

I en alltmer konkurrensutsatt och globaliserad värld och inte minst med den aktuella situationen i samhället är det av största vikt att vårda de lokala kontakterna.
Under en tid av högkonjunktur kan känslan av att vara stört bäst och vackrast vara en självklarhet. Men vad händer sen?

Den rådande situationen i samhället har nog väckt en hel del tankar hos oss alla tror jag. Frågan är om vi har eller kommer att lära oss någonting av detta, eller kommer vi att glömma allting när vardagen återgår till det normala?

Är det något som har blivit klarare för alla människor är det starka beroendet av varandra oavsett position, makt och mandat.

Jag är ganska säker på att våra beteenden i samhället kommer att förändras efter denna tråkiga men samtidigt lärorika period. Frågan är bara hur snabbt det kommer att förändras och vad vi kommer att prioritera.

Jag hoppas att vi kan få ett mer mänskligt perspektiv på saker och ting, mer balans i samhället på alla sätt och vis. Jag är ingen politiker och ingen person som strävar efter en obalanserad jämvikt i samhället.

Jag har och kommer alltid att leva med tanken att allt är möjligt för den som vill lägga ner tid och kraft på det man vill uppnå. Det svåra med människan är väl att man aldrig blir nöjd, första uppnådda målet blir botten på nästa mål, eller?

Det absolut viktigaste i livet är att vara medveten om sin förmåga, svälja stoltheten och våga ta hjälp av andra när det behövs och veta vad man vill.
Vet du vad du vill? Denna fråga ställer jag alltid till mig själv och alla som kommer i kontakt med mig särskilt i rekryteringssammanhang.

Min erfarenhet hittills har varit att det inte är någon lätt fråga att svara på. Reaktionerna har oftast varit, vad menar du med det, jag vill ju bara ha ett jobb.
Visst säger jag men ett jobb är inte bara ett jobb här på LUCO det är en livsstil, där av vikten att veta vad du vill.

Jag vill med detta sagt vara med och skapa ett sundare samhälle tillsammans med dig som är intresserad.

Jag hoppas kunna nå ut till företag och personer i Mölndal, Göteborg och närområden för att starta upp en dialog gemensamt om hur man kan skapa en positiv utveckling för såväl regionen som branschen och enskilda bolag. Detta kan enbart göras genom samverkan. Låt oss tillsammans skapa beröringspunkter och fortsätta växa och bidra till ett goare samhälle. Vår dörr står alltid öppen för nya kontakter.

Hoppas på lärorika diskussioner framöver.

Meysam Saidzadeh

Om LUCO

LUCO är ett konsultföretag verksamma inom bygg, infrastruktur, utbildning och fastighet. Vår verksamhet bygger på att förmedla branschexpertis med fokus på engagemang och personligt framförande. Vi tycker det är viktigt att vi som teknikfokuserade konsulter väger in mjuka parametrar som ödmjukhet, öppenhet och förståelse i kompetensförmedlingen.

Vi är delaktiga genom hela projektcykeln i olika roller och täcker stora delar av konsultbehovet inom bygg- och infrastruktursektorn. Våra nuvarande två affärsområden Konsult och Utbildning skapar en naturlig balans mellan teori och verklighet. Med hjälp av den samlade erfarenheten hos oss kan vi agera både beställarens förlängda arm som konsulter och även utbilda branschens kommande kollegor mer proaktivt för att möta morgondagens behov inom branschen.

Våra specialistområden är:

 • Samhällsplanering
 • Vägbyggnation
 • Vatten och avlopp ledningsbyggande
 • Schaktfritt ledningsbyggande
 • Mätteknik
 • Sjöledningar
 • Reningsprocess av vatten och avlopp
 • Arbetsmiljö
 • Entreprenadjuridik
 • Tillfälliga trafikanordningar
 • AMA och MER

Vårt huvudkontor finns i Mölndal men vi är verksamma inom projekt över hela landet.

Fler nyheter

Se fler nyheter och inlägg från LUCO